Komunikaty - Witryna son


„Nikt nie jest tak silny by nigdy nie potrzebował pomocy
i nikt nie jest tak słaby by nie mógł pomóc innym”
Przejdź do treści

Menu główne:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie " realizuje  zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Jasło pod tytułem: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.” Zgodnie umową SP-I.8124.6.2021 zawartą w dniu 05.01.2021 r. zostało dofinansowane w kwocie 6500 złotych , czas realizacji zadania od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


W związku z pandemią COVID-19 w tym roku spotkanie opłatkowe nie odbędzie się, dlatego zapraszamy członków Stowarzyszenia po  odbiór paczek cateringowych do naszej siedziby w dniu 12.12 (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00.

Dziękujemy Zespołowi Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle za nieodpłatne wykonanie remontu w naszej siedzibie.

W imieniu Urzędu Miasta, prosimy osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Jaśle o wypełnienie ankiety, Programu Rozwój Lokalny projektu pn.  „Jasło - moje miasto mój dom”
https://um.jaslo.pl/pl/ankieta-dotyczaca-sytuacji-osob-z-niepelnosprawnosciami/?fbclid=IwAR1Eie5qRVDmycbAwXMS4AZsoM1vjiC_KVUWikOcJMuZJZLrt0ldQcjv6EM

Stowarzyszenie w 2020 r realizuje zadanie: ,,Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski", które jest dofinansowane z Urzędu Miasta Jasła w kwocie 6 500 zł.

Kolegom Tadeuszowi i Piotrowi Jawor ,rodzinie i bliskim wyrazy szczerego bólu, żalu i współczucia z powodu śmierci Taty składają:
Zarząd oraz członkowie SON ,,Podkarpacie"

Działając na podstawie § 24a Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje XXI Walne Zebranie w dniu 18 czerwca 2020 r. w pierwszym terminie na godz. 15.30 oraz w drugim terminie na godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śniadeckich 15, Jasło.W związku że wybory do Zarządu Stowarzyszenia odbyły się w 2018, w tym roku odbędą się tylko wybory do Komisji Rewizyjnej.


PORZĄDEK OBRAD
XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
w dniu 18 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie § 24a Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje XV Walne Zebranie w dniu 18 czerwca 2020 r. w pierwszym terminie na godz. 15.30 oraz w drugim terminie na godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śniadeckich 15, Jasło.
1. Otwarcie obrad XXI Walnego Zebrania przez Prezesa - stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
4. Przegłosowanie ilościowego składu Komisji Uchwał I Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej - Mandatowej.
7. Przyjęcie przez Walne Zabranie trybu głosowania przy wyborze
Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 26 Statutu.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej za okres od 1. 01. 2019
  r. do 31. 12. 2019 r.
9. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
• sprawozdania finansowego.
• sprawozdania merytorycznego
11. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań
12. Przedstawienie projektu programu pracy na 2020 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
• Udzielenie absolutorium  Zarządowi
• Ustalenie liczby Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji
14. Zgłaszanie kandydatów do:
• Komisji Rewizyjnej
15. Przeprowadzenie wyborów
16. Ukonstytuowanie się nowej Komisji Rewizyjnej - §36
17. Przedstawienie wniosków oraz ich przegłosowanie
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego SON

Jasło 21.05.2020r.


W poniedziałek 20.04 o godz.16:00 planujemy zorganizować spotkanie online, które odbędzie się przez aplikację skype.
Do przeprowadzenia telekonferencji nie jest wymaganie posiadanie w.w. aplikacji.
Osoby, które by były chętne uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu, proszę o informacje na priv ,telefonicznie 888 977 686, lub email sonpodkarpacie@gmail.com.
Przed spotkaniem przekażemy bezpośredni link do połączenia.

Zapraszamy na spotkanie w dniu 12 03 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 5 03 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 27 02 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na pączkowe spotkanie 20 02 o godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 13 02 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 30 01 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 23 01 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 16 01 2020 r. godz.15:30

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dzisiejsze spotkanie odwołane.

Zapraszamy na I spotkanie w nowym roku w dniu 9 01 2020 r godz.15:30

W bieżącym roku spotkań w siedzibie już nie będzie.
Spotykamy się natomiast w dniu 29 grudnia na spotkaniu jubileuszowo - opłatkowym. Jubileusz 25-lecia działalności rozpoczniemy mszą świętą w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej o godz.12:15 .Po mszy przejeżdżamy do restauracji Swojskie Zacisze w Zimnej Wodzie.Opłatek realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego  przez Miasto Jasło.

Zapraszamy na spotkanie w dniu 5.12 godz.15:30.Na spotkaniu ,będzie jeszcze okazja zapisać się i uiścić opłatę na spotkanie opłatkowo-jubileuszowe.Osoby które były na stażu będą miały okazję spotkać się z Panem Piotrem Gorczycą.

Najbliższe spotkanie 29.11 (Piątek) po obchodach IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapraszamy na spotkanie 21.11 godz 15:30.
Na spotkaniu osoby które nie uzupełniły jeszcze dokumentów na realizację zadania dofinansowanego z PCPR (Wycieczka do Warszawy w przyszłym roku), będą miały taką możliwość. (Jest to termin ostateczny)

Nasze Stowarzyszenie dostało zaproszenie od Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle na uroczyste obchody IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Jasielskiego
które odbędą się 29 listopada 2019 roku o godz. 10:00
Program imprezy:
9:45 – 10:00 zebranie uczestników na płycie Jasielskiego Rynku
10:00 - Występ Miejsko – Kolejowej Orkiestry Dętej pod batutą Ireneusza Fatygi
10:20 – Powitanie gości.
10:30 - Przemarsz do Sali Pielgrzyma przy ul. Farnej
10:50 – Powitanie uczestników spotkania w Sali Pielgrzyma . Wystąpienia.
11:00 - Część artystyczna.
11:30 – Wręczenie statuetek i rozstrzygnięcie konkursu Człowiek z Sercem 2019
11:50 – Mogę wszystko –niespodzianka, wywiad z zaproszonym gościem
12:15 - 13:30 Zabawy integracyjne
13:30 – Zakończenie
W razie konieczności Organizator zastrzega sobie zmiany w programie i przebiegu
uroczystości.

Najbliższe spotkanie 14 listopada o godz.15:30
Będziemy omawiać proponowany plan wycieczki:
5 sierpnia środa 2020
11:00- 12:15- zwiedzanie parku w Wilanowie
12:15- 12:45- przejazd do Łazienek
12:45- 14:15 – zwiedzanie Łazienek Królewskich
14:15- 14:45- przejazd do CNK
14:45- 16:45- Centrum Nauki Kopernik
16:45- 17:15- przejazd na obiadokolacje
17:15- obiadokolacja
6 sierpnia czwartek
10:00- 12:00- zwiedzanie Starego Miasta
12:00- 13:30- zwiedzanie Zamku Królewskiego
13:30-14:30- zwiedzanie Krakowskiego Przedmieścia
14:30- 15:00- przejazd na obiad
15:00- obiad
Proszę się zastanowić co zmienić.
Prawdopodobnie dodamy zwiedzanie Stadionu Narodowego

W dniu 29 grudnia (niedziela) organizujemy spotkanie opłatkowe połączone               
z 25-leciem dla członków Stowarzyszenia (obecnych i byłych).Opłatek realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego  przez Miasto Jasło.
Bliższe informacje i zapisy u kol. Ewy Przerwanek.
Zapisy przyjmujemy do 6 grudnia.

Najbliższe spotkanie 7 listopada o godz.15:30
Osoby które zapisały się na wycieczkę do Warszawy, proszę o zabranie ze sobą orzeczeń.

Spotkanie w dniu 24.10 przeniesione do kol.Marka w Osobnicy na godz.15:00

Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 24.10 o godz.15:30

Ceremonia pożegnania śp. Tadeusza odbędzie się w dniu 18.10.2019r. (piatek) w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Mickiewicza 38
Różaniec godz. 13:30
Msza Święta godz. 14:00
Pochowany zostanie na Starym Cmentarzu

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym   
(16 października) odszedł na wieczny spoczynek nasz kolega Tadeusz Skórski .
Żegnamy Tadzia z wielkim smutkiem i żalem , na zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.
Rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają:
Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,,Podkarpacie"

Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 17.10 o godz.15:30

Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 10.10 o godz.15:30

Spotkania  w dniu 3.10 odwołane.


Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 3.10 o godz.15:30Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 26.09 o godz.15:30


Informacja dotycząca uczestników wycieczki do Szczawnicy wyjazd 14.09 godz.6:30 z parkingu koło basenu.Wyjazd realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.


Spotkania z przedstawicielem ZUS w siedzibie Stowarzyszenia 19.09 o godz.14:00
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego