Komunikaty - Witryna son


„Nikt nie jest tak silny by nigdy nie potrzebował pomocy
i nikt nie jest tak słaby by nie mógł pomóc innym”
Przejdź do treści

Menu główne:

PORZĄDEK OBRAD
XXII Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
w dniu 24 czerwca 2021 r.

Działając na podstawie § 24a Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje XXII Walne Zebranie w dniu 24 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie na godz. 16.00 oraz w drugim terminie na godz. 16.15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śniadeckich 15, Jasło.
1. Otwarcie obrad XXII Walnego Zebrania przez Prezesa - stwierdzenie prawomocności na podstawie listy obecności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej za okres od 1. 01. 2020 r. do 31. 12. 2020 r.
6. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań
8. Przedstawienie projektu programu pracy na 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) sprawozdania finansowego.
b) sprawozdania merytorycznego
c) zróżnicowania wpłat na imprezy integracyjne i wycieczki

10. Przedstawienie wniosków oraz ich przegłosowanie
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad XVI Walnego Zebrania Sprawozdawczego SON „Podkarpacie”


Jasło 7.06. 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. na terenie Polski rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Spis powszechny dostarcza pełnych danych o społeczeństwie, a jego wyniki posłużą zarówno władzom krajowym,
jak i lokalnym do podejmowania strategicznych decyzji mających wpływ na region i jego mieszkańców. Dane
wynikowe ze spisu są podstawą do tworzenia i aktualizacji operatów zarówno dla ustalania stanu i struktury
ludności według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, jak i losowania prób do badań
reprezentacyjnych w latach pospisowych. Strona internetowa informująca o NSP 2021: spis.gov.pl.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie " realizuje  zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Jasło pod tytułem: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.” Zgodnie umową SP-I.8124.6.2021 zawartą w dniu 05.01.2021 r. zostało dofinansowane w kwocie 6500 złotych , czas realizacji zadania od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


W związku z pandemią COVID-19 w tym roku spotkanie opłatkowe nie odbędzie się, dlatego zapraszamy członków Stowarzyszenia po  odbiór paczek cateringowych do naszej siedziby w dniu 12.12 (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00.

Dziękujemy Zespołowi Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle za nieodpłatne wykonanie remontu w naszej siedzibie.

W imieniu Urzędu Miasta, prosimy osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Jaśle o wypełnienie ankiety, Programu Rozwój Lokalny projektu pn.  „Jasło - moje miasto mój dom”
https://um.jaslo.pl/pl/ankieta-dotyczaca-sytuacji-osob-z-niepelnosprawnosciami/?fbclid=IwAR1Eie5qRVDmycbAwXMS4AZsoM1vjiC_KVUWikOcJMuZJZLrt0ldQcjv6EM

Stowarzyszenie w 2020 r realizuje zadanie: ,,Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski", które jest dofinansowane z Urzędu Miasta Jasła w kwocie 6 500 zł.

Kolegom Tadeuszowi i Piotrowi Jawor ,rodzinie i bliskim wyrazy szczerego bólu, żalu i współczucia z powodu śmierci Taty składają:
Zarząd oraz członkowie SON ,,Podkarpacie"

Działając na podstawie § 24a Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje XXI Walne Zebranie w dniu 18 czerwca 2020 r. w pierwszym terminie na godz. 15.30 oraz w drugim terminie na godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śniadeckich 15, Jasło.W związku że wybory do Zarządu Stowarzyszenia odbyły się w 2018, w tym roku odbędą się tylko wybory do Komisji Rewizyjnej.


PORZĄDEK OBRAD
XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
w dniu 18 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie § 24a Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje XV Walne Zebranie w dniu 18 czerwca 2020 r. w pierwszym terminie na godz. 15.30 oraz w drugim terminie na godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śniadeckich 15, Jasło.
1. Otwarcie obrad XXI Walnego Zebrania przez Prezesa - stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
4. Przegłosowanie ilościowego składu Komisji Uchwał I Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej - Mandatowej.
7. Przyjęcie przez Walne Zabranie trybu głosowania przy wyborze
Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 26 Statutu.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej za okres od 1. 01. 2019
  r. do 31. 12. 2019 r.
9. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
• sprawozdania finansowego.
• sprawozdania merytorycznego
11. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań
12. Przedstawienie projektu programu pracy na 2020 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
• Udzielenie absolutorium  Zarządowi
• Ustalenie liczby Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji
14. Zgłaszanie kandydatów do:
• Komisji Rewizyjnej
15. Przeprowadzenie wyborów
16. Ukonstytuowanie się nowej Komisji Rewizyjnej - §36
17. Przedstawienie wniosków oraz ich przegłosowanie
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego SON

Jasło 21.05.2020r.


W poniedziałek 20.04 o godz.16:00 planujemy zorganizować spotkanie online, które odbędzie się przez aplikację skype.
Do przeprowadzenia telekonferencji nie jest wymaganie posiadanie w.w. aplikacji.
Osoby, które by były chętne uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu, proszę o informacje na priv ,telefonicznie 888 977 686, lub email sonpodkarpacie@gmail.com.
Przed spotkaniem przekażemy bezpośredni link do połączenia.

Zapraszamy na spotkanie w dniu 12 03 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 5 03 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 27 02 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na pączkowe spotkanie 20 02 o godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 13 02 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 30 01 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 23 01 2020 r. godz.15:30

Zapraszamy na spotkanie w dniu 16 01 2020 r. godz.15:30

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dzisiejsze spotkanie odwołane.

Zapraszamy na I spotkanie w nowym roku w dniu 9 01 2020 r godz.15:30

W bieżącym roku spotkań w siedzibie już nie będzie.
Spotykamy się natomiast w dniu 29 grudnia na spotkaniu jubileuszowo - opłatkowym. Jubileusz 25-lecia działalności rozpoczniemy mszą świętą w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej o godz.12:15 .Po mszy przejeżdżamy do restauracji Swojskie Zacisze w Zimnej Wodzie.Opłatek realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego  przez Miasto Jasło.

Zapraszamy na spotkanie w dniu 5.12 godz.15:30.Na spotkaniu ,będzie jeszcze okazja zapisać się i uiścić opłatę na spotkanie opłatkowo-jubileuszowe.Osoby które były na stażu będą miały okazję spotkać się z Panem Piotrem Gorczycą.

Najbliższe spotkanie 29.11 (Piątek) po obchodach IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapraszamy na spotkanie 21.11 godz 15:30.
Na spotkaniu osoby które nie uzupełniły jeszcze dokumentów na realizację zadania dofinansowanego z PCPR (Wycieczka do Warszawy w przyszłym roku), będą miały taką możliwość. (Jest to termin ostateczny)

Nasze Stowarzyszenie dostało zaproszenie od Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle na uroczyste obchody IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Jasielskiego
które odbędą się 29 listopada 2019 roku o godz. 10:00
Program imprezy:
9:45 – 10:00 zebranie uczestników na płycie Jasielskiego Rynku
10:00 - Występ Miejsko – Kolejowej Orkiestry Dętej pod batutą Ireneusza Fatygi
10:20 – Powitanie gości.
10:30 - Przemarsz do Sali Pielgrzyma przy ul. Farnej
10:50 – Powitanie uczestników spotkania w Sali Pielgrzyma . Wystąpienia.
11:00 - Część artystyczna.
11:30 – Wręczenie statuetek i rozstrzygnięcie konkursu Człowiek z Sercem 2019
11:50 – Mogę wszystko –niespodzianka, wywiad z zaproszonym gościem
12:15 - 13:30 Zabawy integracyjne
13:30 – Zakończenie
W razie konieczności Organizator zastrzega sobie zmiany w programie i przebiegu
uroczystości.

Najbliższe spotkanie 14 listopada o godz.15:30
Będziemy omawiać proponowany plan wycieczki:
5 sierpnia środa 2020
11:00- 12:15- zwiedzanie parku w Wilanowie
12:15- 12:45- przejazd do Łazienek
12:45- 14:15 – zwiedzanie Łazienek Królewskich
14:15- 14:45- przejazd do CNK
14:45- 16:45- Centrum Nauki Kopernik
16:45- 17:15- przejazd na obiadokolacje
17:15- obiadokolacja
6 sierpnia czwartek
10:00- 12:00- zwiedzanie Starego Miasta
12:00- 13:30- zwiedzanie Zamku Królewskiego
13:30-14:30- zwiedzanie Krakowskiego Przedmieścia
14:30- 15:00- przejazd na obiad
15:00- obiad
Proszę się zastanowić co zmienić.
Prawdopodobnie dodamy zwiedzanie Stadionu Narodowego

W dniu 29 grudnia (niedziela) organizujemy spotkanie opłatkowe połączone               
z 25-leciem dla członków Stowarzyszenia (obecnych i byłych).Opłatek realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego  przez Miasto Jasło.
Bliższe informacje i zapisy u kol. Ewy Przerwanek.
Zapisy przyjmujemy do 6 grudnia.

Najbliższe spotkanie 7 listopada o godz.15:30
Osoby które zapisały się na wycieczkę do Warszawy, proszę o zabranie ze sobą orzeczeń.

Spotkanie w dniu 24.10 przeniesione do kol.Marka w Osobnicy na godz.15:00

Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 24.10 o godz.15:30

Ceremonia pożegnania śp. Tadeusza odbędzie się w dniu 18.10.2019r. (piatek) w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Mickiewicza 38
Różaniec godz. 13:30
Msza Święta godz. 14:00
Pochowany zostanie na Starym Cmentarzu

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym   
(16 października) odszedł na wieczny spoczynek nasz kolega Tadeusz Skórski .
Żegnamy Tadzia z wielkim smutkiem i żalem , na zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.
Rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają:
Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,,Podkarpacie"

Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 17.10 o godz.15:30

Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 10.10 o godz.15:30

Spotkania  w dniu 3.10 odwołane.


Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 3.10 o godz.15:30Najbliższe spotkania  w siedzibie Stowarzyszenia 26.09 o godz.15:30


Informacja dotycząca uczestników wycieczki do Szczawnicy wyjazd 14.09 godz.6:30 z parkingu koło basenu.Wyjazd realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.


Spotkania z przedstawicielem ZUS w siedzibie Stowarzyszenia 19.09 o godz.14:00
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego