Zasłużeni - Witryna son


„Nikt nie jest tak silny by nigdy nie potrzebował pomocy
i nikt nie jest tak słaby by nie mógł pomóc innym”
Przejdź do treści

Menu główne:

Ryszard Dzik długoletni Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" od 1997 r. do 2018 r.
W 1994 roku po zdobyciu doświadczeń na turnusach aktywnej rehabilitacji w Spale i Zamościu, podjął (z poznanym uczestnikiem turnusu w Spale z naszego terenu) próbę przeniesienia idei aktywności osób niepełnosprawnych na teren miasta Jasła.
Staraniem Dzika Ryszarda i Szewczyka Arkadiusza  w tym samym roku powstało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie’’ z siedzibą w Jaśle, w którym (od 1997 r.- 2018 r.) pełnił funkcję prezesa Zarządu.
Organizowali m. in.:
wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i aktywnej rehabilitacji,
szkolenia dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,
prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego – wózki, podnośniki, parapodia itp.,
w 1996 r. - Festynu Integracyjnego,
od 1998 r. cyklicznie - Jasielski Turystyczno - Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie”
eliminacja do Mistrzostw Okręgu,
w 1998 r. dzięki uporczywym staraniom doprowadzili do zrealizowania pierwszej likwidacji
barier architektonicznych na obiektach MOSiR-u,
w 1999 r. współzałożyciele i członkowie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych
Ruchowo z siedzibą w Lublinie,
od 2001 r. cyklicznie - Ogólnopolski Turystyczno - Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie”
eliminacją do Mistrzostw Polski – Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych,
Integracyjny Raj Koncert 2003 w Jaśle z Piknikiem Rodzinnym i zawodami sportowymi osób
niepełnosprawnych na Ogrodzie Jordanowskim,
Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Własny Tornister” w 2003 r.,
Teledysk „Otwórz się” w 2003 r. z okazji ERON-u,
Świąteczny Raj Koncert 2003 w Krośnie,
Koncert pn. „Pozwólmy im się obudzić” na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk „A kogo” w Sali
Kongresowej w Warszawie w 2004 r.,
Integracyjny Raj Koncert 2004 w Jaśle z Piknikiem Rodzinnym i zawodami sportowymi osób
niepełnosprawnych na Ogrodzie Jordanowskim,
jak również różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wycieczki, ogniska, „opłatki”, „Andrzejki” itp.
ponadto wielokrotnie brali udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje – były to:
turystyczno – nawigacyjne rajdy samochodowe w Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie, Chorzowie,
Olimpiady Niepełnosprawnych w Rzeszowie, wyścigi na wózkach im. prof. A. Hulka w Rzeszowie, Forum w Limanowej i inne.
RADNY RADY MIASTA JASŁA 1998 - 2002
Był twórcą programu pn. „Jasło bez barier”, którego I etap obejmował przystosowanie obiektów użyteczności publicznej i ciągów komunikacyjnych miasta dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz inicjowałem pozyskiwanie funduszy na rzecz ww. programu, jak również dla organizacji pozarządowych.
Istotnym elementem było przedstawienie programu „Jasło bez barier” na Komisjach stałych Rady Miasta, jak również na Komisji Spraw Społecznych i Sesji Rady Powiatu, a następnie przygotowanie programu, który Rada Miasta w dniu 16. 12. 1999 r. przyjęła uchwałę Nr XIV/186/99.
Program ten obejmuje szeroki zakres działań samorządu na rzecz osób niepełnosprawnych
i organizacji pozarządowych. Powołany przez Burmistrza zespół w skład, którego weszli przedstawiciele: Zarządu, Urzędu Miasta i Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie", opracował tzw. „mapę dostępności” mającą na celu ukazanie miejsc dostępnych oraz miejsc, które wymagają modernizacji.
W opracowaniu tym uwzględnione są ciągi komunikacyjne, parkingi i budynki użyteczności publicznej.
Co roku przygotowywane były zadania na miarę własnych możliwości finansowych i możliwości pozyskania środków finansowych z PERON-u.
Strategicznym celem tego Programu jest to, aby Jasło stało się miastem przyjaznym, bezpiecznym
dostosowanym do potrzeb wszystkich jego mieszkańców. Działania promocyjne, inwestycyjno – modernizacyjne i zdrowotne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenia atmosfery pozytywnego nastawienia osób niepełnosprawnych i do osób niepełnosprawnych.
Realizacja ww. programu ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełny udział w życiu codziennym przez to, że mogą wyjść z domu i bezpiecznie dotrzeć do sklepu, urzędu, apteki, przychodni, poczty, domu kultury itp. przystosowanymi ciągami komunikacyjnymi, jak również możliwość podjęcia pracy czy kontynuowania nauki.
Brał również czynny udział w zespole (powołanym przez Starostę) do realizacji powiatowego programu „Domino”, który obejmował bardzo szeroki zakres zadań dotyczący problematyki osób niepełnosprawnych a przede wszystkim likwidacji barier architektonicznych.
W wyniku realizacji programu samorządowego pn. „Jasło bez barier” i programu powiatowego „Domino” dostosowano na terenie Jasła następujące obiekty i ciągi komunikacyjne:
Urząd Miasta
Podjazd do Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Jasielski Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Zespół Szkół Zawodowych
Zespół Szkół Ekonomicznych
Szpital zakaźny
Centrum Rehabilitacyjne
Podjazd do Kościoła OO Franciszkanów
Ponad 400 obniżeń krawężników na przejściach
Zmarł 3.02.2018 r.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego